Prawo gospodarcze

 • kompleksow obsługa prawna przedsiębiorców,
 • reprezentowanie przedsiębiorców w czynnościach rejestracyjnych, w tym przed sądem gospodarczym i Krajowym Rejestrem Sądowym,
 • doradztwo prawne w zakresie kontraktów handlowych i wszelkich umów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • reprezentowanie podmiotów gospodarczych przed sądem, w tym w zakresie postępowań w Wielkiej Brytanii,
 • prowadzenie mediacji sądowej, współpraca ze Stowarzyszeniem Mediatorów Polskich,
 • współpraca z komornikami w zakresie postepowań egzekucyjnych,
 • organizowanie szkoleń z zakresu windykacji, specyfiki poszczególnych umów stosowanych w danym podmiocie gospodarczym,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów,
 • reprezentacja Klientów w postępowaniach upadłościowych i naprawczych,
 • dochodzenie należności,
 • doradztwo prawne dla podmiotów gospodarczych w zakresie obsługi korporacyjnej (organy spółki, pełnomocnicy, prokurenci).