Bankowość i finanse

  • doradztwo prawne i biznesowe w zakresie pozyskiwania i obsługi finansowań dla podmiotów gospodarczych (kredyty, w tym kredyty konsorcjalne, produkty bankowe typu cash management, trade finance, leasing),
  • przygotowywanie i negocjowanie struktury finansowania oraz pakietu zabezpieczeń, analiza ryzyk związanych z przepływem środków pieniężnych w podmiocie gospodarczym oraz obciążeniem majątku podmiotu gospodarczego,
  • analiza dokumentów finansowych oraz prawnych podmiotów gospodarczych pod kątem uzyskania finansowania,
  • przygotowywanie i negocjowanie umów kredytowych, umów zabezpieczeń i wszelkich dokumentów związanych z ich wykonaniem w tym umów opartych o standardy LMA.